Meer trainingen voor ruimte- en mobiliteitsprofessionals

Acquire Publishing is de grootste uitgever op het gebied van Architectuur, Ruimte & Mobiliteit in Nederland. Met titels als Straatbeeld, Verkeer in Beeld, Stedebouw & Architectuur, Platform BuitenSpelen, PARKEER24, B:ton, Nationaal Fietscongres en meer brengen we kennis(sen) bij elkaar. Ruim 35.000 professionals lezen onze magazines, discussiëren op de social media kanalen en bezoeken onze sites en evenementen.

Andere events
Acquire organiseert een reeks aan evenementen rond actuele thema’s. Op dit moment zijn de volgende wellicht interessant voor u:


Nationaal Voetgangerscongres 2018
Op 25 september is het Nationaal Voetgangerscongres. Het enige nationale congres dat zich richt op de voetganger. En niet zomaar de voetganger, de gelukkige voetganger is het uitgangspunt van dit congres. Gemeente Amsterdam is dit jaar gastheer. De gemeente heeft de voetganger hoog in het vaandel en voert er actief beleid op.

Het Nationaal Voetgangerscongres wil de voetganger hoger op de (politieke) agenda zetten, met u en andere vakprofessionals op gebied van Gezondheid, Ruimte, Mobiliteit, Milieu, Economie en Bewegen. Hoe zorgen we ervoor dat de voetganger transformeert naar een gelukkige voetganger zodat wij er allemaal profijt van hebben?

www.nationaalvoetgangerscongres.nl


Masterclass: Stop met bewonersavonden!
Gemeentebesturen zeggen het allemaal: participatie is héél belangrijk. Hetzelfde klinkt door in de Omgevingswet. Maar participatie in de praktijk is weerbarstig. Op een bewonersavond kom je steeds weer dezelfde groep mensen tegen. En als het project klaar is, zijn bewoners vaak niet tevreden met het resultaat. Terwijl ambtenaren, ontwikkelaars en andere betrokkenen hun best hebben gedaan met participatie. Het saldo van bewonersavonden valt tegen, is grosso modo de ervaring tot nu toe.

Dat moet dus anders. En het kan ook anders! Wil je weten hoe je een succesvol participatietraject organiseert kom dan naar de Masterclass ‘Stop met bewonersavonden! – wat dan wél te doen’.

www.stopmetbewonersavonden.nl